Phạm Thành Long- Luật sư, diễn giả và là người Thầy tuyệt vời của tôi.

luật sư phạm thành long
diễn giả phạm thành long

Tôi được biết đến Thầy qua những người bạn khá thành công của tôi.

Thầy tôi không chỉ là một luật sư mà còn là một nhà đào tạo, người truyền cảm hứng cho hàng triệu người Việt nam thành công.

Thầy là người dẫn đường , hướng dẫn cho rất nhiều các chủ doanh nghiệp phát triển và đạt được rất nhiều thành công về phát triển bản thân và phát triển doanh nghiệp

Ông nổi tiếng là một người mạnh mẽ trong công việc và trong đào tạo, luôn đặt vấn đề kỷ luật lên hàng đầu. Chính vì vậy tất cả các lứa học trò của ông sau khi được theo học đều phát triển mạnh mẽ và đứng đầu trong lĩnh vực kinh doanh của họ.

luật sư Phạm Thành Long
Chuyến đi bộ xuyên Việt của thầy Phạm Thành Long.

Tuy mạnh mẽ, quyết đoán là vậy tuy nhiên ông cũng được biết đến là người Thầy tràn đầy yêu thương. Các học trò sẵn sằng nằm trong vòng tay của ông và khóc một cách ngon lành như những đứa trẻ.

Luật sư Phạm Thành Long
diễn giả phạm thành long

Ông thường dạy chúng tôi rằng phải trở thành một người có giá trị cho gia đình cho mọi người và cho toàn xã hội.

Ông dạy chúng tôi rất nhiều điều trong công việc kinh doanh như: marketing, đạo đức kinh doanh, hoạch định chiến lươc kinh doanh và phát triển con người…..

Sau những khóa học chắc chắn bạn cũng khó có thể nhớ và làm được hết các chiến lược kinh doanh. Thầy tôi lại khác ông vẫn tiếp tục hướng dẫn và cho lời khuyên mỗi khi chúng tôi có câu hỏi.

Ông luôn là người động viên mỗi khi chúng tôi gặp khó khăn hay vấp ngã trong cuộc sống cũng như trong công việc. Là người thúc đẩy giúp chúng tôi tiến lên từng ngày.

phạm thành long 
luật sư phạm thành long

Thầy tạo ra một cộng đồng toàn những con người tuyệt vời với ý chí mạnh mẽ .

phạm thành long người truyền cảm hứng

Và một lần nữa tôi cảm ơn Thầy đã giúp tôi thay đổi rất nhiều từ tư duy cho tới công việc kinh doanh.

Bài viết của chị Huyền học viên của Thầy: https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fhuongnguyen.info%2Fpham-thanh-long-nguoi-dan-duong-ky-luat-nhung-cung-tran-day-yeu-thuong-cua-hoc-vien-doanh-nhan%2F%3Ffbclid%3DIwAR3z7a8Y7eL1QWOBrZ6ujpoQE91-cRpcCwSb13lohRRR7ebxcz3Cj-flT4g&h=AT2zwIIhjFYKk8ga0Bb_dIfWOISZ20J-G4BgTNTcwoN8RVa_7PXvgDjWY2g0KPwf7LMYlasZIlXSl5PzyZGdncogSEQfgDvMcXu7AK2iiqx1LxxGuIAqhUcuyevghPItwLqAmw